Gå direkt till innehåll
Calluna-Nytt samlar information till kunder, samarbetspartners och andra intresserade om vad som är på gång hos oss på Calluna och i branschen. Du får tips om aktuella tjänster och händelser, projektresultat, nya publikationer och spännande projekt.
Calluna-Nytt samlar information till kunder, samarbetspartners och andra intresserade om vad som är på gång hos oss på Calluna och i branschen. Du får tips om aktuella tjänster och händelser, projektresultat, nya publikationer och spännande projekt.

Blogginlägg -

Calluna-Nytt 2021:1 – Vår i luften

VD Fredrik Ström har ordet

Nu stundar en härlig och spännande säsong för oss på Calluna – du hänger väl med oss? Titta gärna in på våra uppfräschade hemsida och se vad vi kan hjälpa dig med. Nu när naturen vaknar till liv kan ni ännu oftare träffa på någon av Callunas cirka hundra medarbetare ute på en plats nära dig! Vårt ständigt uppdaterade och utvecklade tjänsteutbud finns till för att stötta dig!

Konsulternas kalendrar börjar redan bli fulltecknade runt om i landet, så kontakta oss skyndsamt om du har en förfrågan på gång så att vi tillsammans kan planera hur vi genomför just ditt projekt på bästa sätt. I år har vi till exempel haft ett oerhört tryck på inventeringar av rovfågel och skogshöns, där våra inventerare är ute i fält i detta nu. För er som inte redan har gjort det är det också hög tid att beställa groddjursinventeringar. Dessutom slår jag ett slag för webbföredraget rörande förslaget till nytt strandskydd (se nedan) - vet du vad det innebär för din verksamhet?

Jag vill härmed önska alla våra kunder och samarbetspartners en så frisk och naturlig vårsäsong som möjligt. 

/ Fredrik Ström

Aktuellt och i säsong

Vi breddar ständigt vårt erbjudande om olika typer av stöd inom hållbar användning av mark och vatten. Här tipsar vi om några händelser, tjänster och uppdrag som är aktuella för oss och kanske kan vara av intresse att känna till: 

GRODDJUR   Såhär års drar vi igång med inventeringar av groddjur, och vi stödjer våra kunder inom en lång rad områden såsom olika typer av inventeringar, rådgivning vid dammprojektering, artskyddsutredningar, analyser av populationsförändringar med mera. Har ni en förfrågan på gång som rör groddjur så kontakta oss direkt så planerar vi tillsammans hur vi genomför projektet på bästa sätt med god framförhållning. 

NOMINERADE TILL PLANPRISET   Grönstrukturplan för Jönköping är en av fyra nominerade planer som kan vinna Sveriges Arkitekters Planpris 2020. Vinnaren avslöjas den 25 mars. Calluna har tillsammans med Geografiska Informationsbyrån arbetat med planens underlag inom ekosystemtjänster. Spana in den digitalt presenterade grönstrukturplanen och läs juryns motivering

DET NYA STRANDSKYDDET   Istället för en differentiering leder förslagen på ändrad strandskyddslagstiftning till ett kraftigt försvagat strandskydd överallt. I förlängningen kan det leda till att allemansrätten urholkas. Det skriver Kristina Kvamme, Callunas expert på strandskydd, i en expertkommentar hos Aktuell Hållbarhet. Läs hela artikeln (för prenumeranter) eller anmäl dig till vårt webbföredrag (se nedan).

Vad kan vi hjälpa just din organisation med? Hör av dig med en förfrågan till offert@calluna.se.

Aktuella projektresultat och publikationer

Calluna utför många typer av undersökningar och publicerar resultaten till våra kunder eller som populärvetenskapliga sammanställningar och vetenskapliga artiklar. Här tipsar vi om några av våra projekts resultat och publikationer som kanske är aktuella även för dig eller din organisation: 

LONA POLLINERINGSPROJEKT   Under våren öppnas ett extra tillfälle att ansöka om LONA-medel till pollineringsprojekt. Till sin hjälp kan kommuner och initiativtagare använda en nyskriven rapport som samlar konkreta förslag till projekt inom pollinering med ifyllda mallar till LONA-ansökan.

MULTIFUNKTIONELLA PASSAGER   Inom kort publicerar Trafikverket ett nytt Temablad Natur som handlar om infrastrukturpassager för flera målgruppers samordnade användning, exempelvis passager för både friluftsliv och klövvilt. Calluna har tagit fram både temabladet och den bakomliggande litteraturstudien Multifunktionella passager för väg och järnväg - samordnade och säkra passager för faunan och andra intressen. Håll utkik efter rapporten och temabladet i Trafikverkets publikationsdatabas (eller gå med i Svenska IENEs maillista för att få en notis). 

OVÄNTAT ARTFYND   Den lilla skalbaggen ekcylinderbagge hade inte synts till i landet på 70 år och är klassad som utdöd i Sverige. Genom användandet av feromonfällor återfann Calluna arten på två platser i Sydsverige. Läs mer om den spännande upptäckten eller se TV4:s inslag om nyheten i Efter fem.

ÖVERGÖDNING   Problem med övergödning i sjöar och andra vattendrag är vanligt på många håll i landet. I Östergötland förekommer stora övergödningsproblem i vissa områden och länsstyrelsen har tagit hjälp av Calluna för att finna lösningar. Fyra åtgärdsplaner är framtagna och vi arbetar nu med en femte. Även på Österlen i Skåne har Calluna arbetat med övergödningsfrågor, genom att utföra en fördjupad utredning och utvärdera miljöövervakningsdata från en längre tidsperiod med fokus på övergödning åt Österlens vattenråd och Österlens Sköna åar (läs mer i rapporten).

BRANDSTUDIE   I en studie av vegetation på hyggen i det stora områden i Västmanland som brann 2014 visar forskare att markkemi och hur hårt det hade brunnit påverkade florans utveckling i relativt liten grad. Läs mer om studien och se den vetenskapliga artikeln.

INVASIV ART   Kotula är en invasiv växt från Sydafrika som hotar värdefulla betade strandängar i Sverige. I Nyköping har länsstyrelsen tagit hjälp av våra miljökonsulter för att utvärdera olika bekämpningsmetoder. Arten visar sig vara svår att bli av med utan att samtidigt påverka övrig flora, läs mer om bekämpningsförsökens resultat

Vi hjälper gärna till med många olika typer av uppdrag. Har du en problemställning, fråga eller projektidé? Hör av dig med en förfrågan till offert@calluna.se

Föreläsningar och evenemang

Calluna utbildar regelbundet inom flera områden, exempelvis provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd och biologisk mångfald. Här tipsar vi om några av våra föreläsningar och andra händelser som kanske är aktuella även för dig eller din organisation:

DET NYA STRANDSKYDDET   Har du koll på förslaget om förnyelse av strandskyddet? Callunas strandskyddsexpert Kristina Kvamme ger en kostnadsfri webbföreläsning för intresserade tjänstepersoner på kommuner och länsstyrelser om vad förslaget innebär. Läs mer och boka din plats.

TRÄDBINGO   I dessa tider behöver vi komma ut och få energi och livslust genom vår närnatur. Som en extra morot för att ta sig ut och njuta av lövsprickning och blommande träd framöver uppmanar webbappen Stadsträd.se oss alla att även denna vår ladda ner trädbingobrickan och börja leta upp olika trädarter i vår omgivning. Stadsträd är utvecklad för hållbar stadsutveckling och där kan du lägga in dina träddata, dela kunskap och foton samt analysera träds betydelse i habitatnätverk och för ekosystemtjänster. 

HÄLSA & NATUR   År 2021 är friluftslivets år och vi lever under speciella förhållanden med rekommendationer om fysisk distansering. Naturupplevelser behövs nu mer än någonsin. Calluna erbjuder ett inspirationsföredrag där Magnus Tuvendal, specialist inom ekosystemtjänster på Calluna, delar med sig av kunskap om hur en dos natur gör dig friskare (t.ex. reducerar stress, minskar ångest och ökar förmågan att fokusera). Läs mer och boka föredraget till ditt team, företag eller förening. 

NYFIKEN PÅ VÄTTERN?   Håll utkik den 11 maj - då lanseras en ny kunskapsportal om den unika sjön Vättern! På webbplatsen kommer besökaren att kunna lära sig mer om den unika sjöns ekosystem och miljötillstånd samt förstå hur dessa hänger ihop med sjöns tidigare utmaningar och nya hot. Calluna utvecklar hemsidan åt Vätternvårdsförbundet på uppdrag av LEADER Vättern. Lägg namnet Vätternliv.se på minnet. 

Vi hjälper gärna till med skräddarsydda utbildningar, workshops, guidningar eller föredrag. Har du en idé eller något särskilt utbildningsbehov? Hör av dig med en förfrågan till offert@calluna.se

Du som får detta som e-post har själv eller genom din organisation haft någon typ av samverkan med Calluna de senaste åren. Känner du andra som vill få Calluna-Nytt så kan de börja prenumerera här. Om du har missat våra tidigare nyhetsbrev hittar du dem under blogginlägg i vårt nyhetsrum, vilket du även kan följa för att inte missa någon kommande publicering. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige