Gå direkt till innehåll
Årets julgåva från Calluna

Nyhet -

Årets julgåva från Calluna

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det här händelserika året. Som julgåva skänker vi ett bidrag till både BatLife Swedens verksamhet och Nordens Arks bevarandeprojekt för hotade arter.

Föreningen BatLife Sweden har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att öka kunskaperna om fladdermöss. Arbetet bedrivs i form av opinionsbildning, kunskapsuppbyggnad, nationell och internationell samverkan samt genom att driva projekt med särskild målsättning att skydda fladdermöss och fladdermössens habitat i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar. 

Nordens Arks bevarandeprojekt är ryggraden i Stiftelsen Nordens Arks viktiga arbete med att bevara hotade djur. Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. För att skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda arbetar vi bland annat med avel, uppfödning och utplantering av hotade arter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige