Gå direkt till innehåll
Calluna har hjälpt Strömstads kommun i deras arbete för att stärka den gröna infrastrukturen för de hotade arterna sandödla (bilden) och hasselsnok. Foto: Ogün Türkay.
Calluna har hjälpt Strömstads kommun i deras arbete för att stärka den gröna infrastrukturen för de hotade arterna sandödla (bilden) och hasselsnok. Foto: Ogün Türkay.

Nyhet -

Calluna delaktiga i miljömålsportalens goda exempel på strategiskt artskyddsarbete

Strömstads kommun har arbetat stegvis under flera år med att stärka den gröna infrastrukturen för arterna hasselsnok och sandödla. Nu beskrivs arbetet, där Calluna varit involverade, som ett lärande exempel på sverigesmiljomal.se. ”Det är jättebra att miljömålsportalen visar detta arbete som ett gott exempel på hur man kan jobba mer strategiskt med artskyddsfrågor i en kommun”, säger Oskar Kindvall på Calluna.

När miljömålsportalen sverigesmiljomal.se listar lärande exempel på konkreta och inspirerande insatser för att nå de svenska miljömålen beskrivs Strömstads kommuns arbete med grön infrastruktur för hasselsnok och sandödla. Ett arbete där Calluna varit minst sagt involverade.

Det är ett kul samarbete som vi har haft med Strömstads kommun! Det började med att jag var där för att diskutera hur de skulle kunna jobba mer strategiskt och långsiktigt med artskyddsfrågorna i kommunen, men har hittills landat i ett flertal uppdrag där vi har kunnat bidra med vår expertkunskap inom ekologi, miljöjuridik och GIS-modellering”, berättar Oskar Kindvall, senior miljökonsult på Calluna.

Modellering av livsmiljöer för arterna

Sedan samarbetets start har Calluna hjälpt Strömstads kommun med framför allt en modellering över hela kommunens förekomster av de hotade arterna sandödla och hasselsnok som har gott om lämpliga livsmiljöer i kommunen. Modellen visar vilka geografiska områden som behöver djupare utredningar, fältbesök, lokala artskyddsutredningar och liknande för att kunna säkra arternas livsmiljöer för framtiden.

Metoden för klassning av olika ekologiskt definierade områden i analyserna har Oskar Kindvall på Calluna delvis tagit fram tillsammans med Naturcentrum, som är den konsult som har jobbat mest med fältinventeringar i Strömstad tidigare.

Beskriver arbetet i flera steg

Miljömålsportalens text beskriver Strömstads kommuns arbete med att stärka den gröna infrastrukturen för hasselsnok och sandödla. Utöver den habitatnätverksanalys som Calluna gjorde har kommunen gjort flera inventeringar i fält och tagit fram en skötselplan. Callunas miljökonsulter har gett kommunen strategisk rådgivning inom olika ekologiska frågor under projektets gång och gjort en artskyddsutredning för deras fördjupade översiktsplan över Strömstad och Skee.

Det är jättebra att miljömålsportalen visar detta arbete som ett gott exempel på hur man kan jobba mer strategiskt med artskyddsfrågor i en kommun”, säger Oskar Kindvall.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna

Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige