Gå direkt till innehåll
Callunas oberoende miljökonsulter arbetar exempelvis med inventeringar, analyser och utredningar om biologisk mångfald och vattenkvalitet.
Callunas oberoende miljökonsulter arbetar exempelvis med inventeringar, analyser och utredningar om biologisk mångfald och vattenkvalitet.

Nyhet -

Calluna växer i Lidköping

Calluna AB:s Lidköpingskontor expanderar och har flyttat till nya lokaler, med plats för både den växande konsultgruppen och provtagningsverksamhetens utrustning.

Lidköpingskontoret växer

Callunas kontor i Lidköping finns numera på Fabriksgatan 4, inflyttade i Rörstrands gamla lokaler. Lidköpingskontoret är ett av företagets nio platskontor och härifrån utgår många uppdrag inom området miljöövervakning och utredningar av olika vatten- och markmiljöer. Exempelvis provtas och undersöks fisk, bottenfauna, övergödning och miljögifter i sjöar, vattendrag och på deponier. Calluna samverkar med Eurofins som analyserar prover tagna i fält av Calluna.

Callunas VD Fredrik Ström är nöjd med växtkraften på Lidköpingskontoret:

– Naturlig expansion med professionalism och ändamålsenliga lokaler ligger helt i linje med Callunas affärsidé. Som marknadsledare vill vi erbjuda kunder över hela landet de vassaste och mest kompetenta medarbetarnas tjänster. Det anser jag verkligen att vi har i Lidköping nu. Calluna har funnits i snart 30 år och Lidköping är ett utmärkt exempel på hur vår ackrediterade verksamhet fungerar. Duktiga medarbetare med driv, pålitligt genomförande av uppdrag samt en ständig vilja att förbättra.

Om Calluna

Calluna är en oberoende miljökonsult som stöttar kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. I vardagen innebär arbetet inventeringar, analyser och utredningar om exempelvis planers, projekts och verksamheters påverkan på biologisk mångfald och vattenkvalitet, samt hur påverkan kan undvikas och minimeras. Kunderna finns inom både den privata och offentliga sektorn, exempelvis energibolag, fastighetsutvecklare, teknikkonsulter och advokatbyråer. Kommuner upphandlar ofta underlag och rådgivning som rör utveckling av kommunernas tätorter och markanvändning. Callunas omkring hundra medarbetare utgår idag från nio olika platskontor.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige