Gå direkt till innehåll
Det flexibla ROV-teamet från Calluna kan enkelt förflytta sig till undersökningsområdet och sedan snabbt och effektivt utföra många typer av undersökningar, som att lokalisera en gammal vattenledning och kartlägga bottnen omkring den. Foto: Calluna.
Det flexibla ROV-teamet från Calluna kan enkelt förflytta sig till undersökningsområdet och sedan snabbt och effektivt utföra många typer av undersökningar, som att lokalisera en gammal vattenledning och kartlägga bottnen omkring den. Foto: Calluna.

Nyhet -

Callunas undervattensdrönare utreder förlängning av dricksvattenledning i Vänern

Lidköpings kommun har anlitat Calluna för att undersöka förutsättningarna för att förlänga en dricksvattenledning drygt hundra meter i Kinneviken. Arbetet inleddes i juni och pågår nu för fullt. I projektet har Callunas undervattensdrönare, en så kallad ROV, en nyckelroll. De första stegen av projektet har precis genomförts: att göra en sonarundersökning för att få en helhetsbild av områdets bottenförhållanden och att med hjälp av ROV:en studera speciellt intressanta områden noggrant med kamera och multibeam.

Undersöker effektivt under ytan

Callunas ROV gör det möjligt att få en god överblick över området på mycket kort tid och utan att behöva filma precis hela bottnen.

"Med side scan-sonaren får man ett foto över hela bottnen. Bildmaterialet visar exakt var det till exempel finns vrak, växtlighet eller annat som kan behöva undersökas vidare med ROV:en. I det här fallet var det plattbotten utan växter och stenar, vilket indikerar att det kan vara lämpligt att lägga ledningen där”, berättar Thomas Andersson, seniorkonsult på Calluna.

På grund av mycket vind och vågor har det ännu inte varit möjligt att ta prover av bottensedimentet. Men det kommer att göras under den närmaste tiden, så fort vädret tillåter. Syftet är att undersöka sedimentets beskaffenhet för att avgöra om det är lämpligt att lägga en vattenledning på bottnen.

När Calluna har tagit sedimentproverna ska de analyseras. Därefter sammanställer konsulterna resultatet i en rapport som uppdragsgivaren kommer att använda i sin tillståndsansökan. Rapporten innehåller också en byggteknisk analys av den gamla ledningen som ska förlängas.

"Den gamla ledningen är gjord av urholkade ekstockar och har hängt med sedan 1950-talet. Vi har filmat den befintliga ledningen med ROV:ens kamera och den är fortfarande helt ok, vilket är fantastiskt. Dessutom har Lidköpings kommun nu fått exakta positioner på ledningen”, säger Thomas.

Utrustning som används i många projekt

Calluna har fått användning av ROV:en i många olika projekt – både i sjöar som Vänern, i Östersjön och på Västkusten. Vilka är fördelarna?

Vårt ROV-team är flexibelt och effektivt. Vi är en grupp på fyra personer och i utrustningen ingår, förutom ROV:en, en specialanpassad båt, en trailer och en pickup. Något mer behöver vi inte. Vi klarar oss utan att hyra in fartyg, vilket annars är det vanligaste förfarandet", berättar Thomas.

Detta gör att teamet kan arbeta både snabbt och kostnadseffektivt. Beroende på kundens önskemål kan alltså två till fyra personer snabbt vara på plats för sonarundersökningar, fotografering och filmning med ROV samt sediment- och vattenprover.

"Vår leverans av resultaten till uppdragsgivaren går givetvis att anpassa efter kundens behov”, avslutar Thomas.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna

Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige