Gå direkt till innehåll
På bilden syns en av de havsörnar som Callunas fältpersonal har skådat under vinterns inventering. Foto: Ogün Çağlayan Türkay.
På bilden syns en av de havsörnar som Callunas fältpersonal har skådat under vinterns inventering. Foto: Ogün Çağlayan Türkay.

Nyhet -

Inventering av havs- och kungsörn under vårvintern

Förekomster av havsörn och kungsörn är viktiga att utreda inför projekt som kan påverka dessa fåglars livsmiljöer. Under februari och mars spanar Callunas fältpersonal efter spelflygande örnar i många olika uppdrag.

Intensiv tid för fågelinventerare

Just nu är det full fart i många av våra uppdrag där vi inventerar havsörn och kungsörn. Vår fältpersonal står ute i skogsbryn, på hyggen och vid sjökanter med kikaren riktad mot eventuella spelflygande örnar. Dessa inventeringar pågår under februari och mars.

Spelflykt är en typ av revirhävdande beteende som örnarna utför året om. Detta är dock som vanligast under vårvintern, strax innan äggläggning sker.

Viktigt inför planerad vindkraft

Förekomster av havsörn och kungsörn är viktiga att utreda inför exempelvis etablering av vindkraft, kraftledningsdragningar, och andra projekt som kan påverka örnarnas livsmiljöer.

Callunas kunniga fältpersonal med fågelkompetens kan med hjälp av observationer av spelflykt bedöma om det finns några örnrevir i eller i nära anslutning till det område som utreds åt kunden.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna

Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige