Gå direkt till innehåll
Ett 40-tal biologer och artexperter undersökte naturvärden vid Spellinge som en del i Callunas kalibrering av metoden naturvärdesinventering. Foto: Frida Nettelbladt.
Ett 40-tal biologer och artexperter undersökte naturvärden vid Spellinge som en del i Callunas kalibrering av metoden naturvärdesinventering. Foto: Frida Nettelbladt.

Nyhet -

Kalibrering för Callunas naturvärdesinventerare

En naturbetesmark utanför Linköping – full av biologer och artexperter! I början av oktober kalibrerade Calluna sin personal i metoden naturvärdesinventering. Inventeringar som utgör viktig del i säkrandet av den biologiska mångfalden.

Artrika marker väl undersökta

Ett 40-tal miljökonsulter besökte nyligen en trädklädd betesmark i Spellinge i Mjölby kommun, sydväst om Linköping, för att leta arter och bedöma naturvärden. Det var personal från konsultföretaget Calluna som genomförde sin årliga kalibrering av metoden naturvärdesinventering i området.

Kalibreringen är ett viktigt led i vårt interna arbete med att säkerställa korrekta bedömningar av naturvärden, berättar Camilla Montén, Callunas VD.

Både juniora och seniora fältinventerare, artexperter, GIS-specialister och chefer deltog i övningarna. Naturbetesmarkens arter kartlades, ett vattendrag undersöktes och grova ekstammar studerades på nära håll.

I år pratade vi särskilt om bedömning av vattendrag. Vi lärde oss mer om hur exempelvis svämplan och meandring påverkar naturvärdet. Vi fascinerades även av det höga artvärdet i markerna vi besökte och vi såg bland annat de rödlistade arterna skuggorangelav, kandelabersvamp och oxtungssvamp! berättar Magnus Stenmark, affärsområdeschef på Calluna och en av de ansvariga för planeringen av dagen.

Inventering av ekstam
Under övningarna studerades bland annat vilka arter som levde på de grova ekstammarna. Foto: Andreas Souropetsis.

Ackrediterade för inventeringsmetoden

Sedan 2017 är Calluna ackrediterade för att utföra den här typen av inventeringar. Det innebär att företaget utför inventeringarna enligt gällande SIS-standard och bland annat arbetar aktivt med kompetensutveckling och utbildning av nya medarbetare i metoden.

Syftena med en standard för inventering av naturvärden är många. Bland annat att resultatet från genomförande och bedömningar alltid ska vara detsamma, oavsett vem som har utfört arbetet. De interna kalibreringarna utgör en viktig pusselbit i arbetet med att säkra detta.

Denna träff blev även startskottet för oss med diskussioner om, inlärning av och kalibrering inför den förnyade standarden som kan börja gälla nästa år. Många av våra kunder vill snabbt gå över till den nya standarden och vi är förberedda att börja arbetet utifrån de nya riktlinjerna, berättar Magnus Stenmark.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige