Gå direkt till innehåll
Inventerande personal från Calluna sågs i fält för att få en ökad samsyn kring klassning av naturmiljöer.
Inventerande personal från Calluna sågs i fält för att få en ökad samsyn kring klassning av naturmiljöer.

Nyhet -

Kalibrering för naturvärdesinventerare skapar samsyn

Hur säkerställer vi som miljökonsult att våra naturvärdesinventeringar genomförs likvärdigt i alla projekt? Svaret är bland annat genom våra interna kalibreringar. Nu har årets första kalibrering gjorts.

Ackreditering säkerställer kvalitet

Calluna är ackrediterade för naturvärdesinventeringar enligt metoden NVI SS:2023 både på land och i sötvatten. Ackrediteringen innebär för oss att vi bland annat genomför årliga kalibreringsträffar där personalen får möjlighet att diskutera, utföra och jämföra inventeringar enligt metoden.

Målet med internkalibreringarna är att få en ökad samsyn kring klassning av naturmiljöer mellan våra fältinventerare och att vi ska uppfatta standarden likvärdigt på Calluna.

Årets första kalibrering genomförd

Den 10 och 11 maj genomfördes årets första internkalibrering för Callunas personal som jobbar med naturvärdesinventeringar. Kalibreringen genomfördes i ett område strax norr om Göteborg. Motsvarande kalibrering kommer sedan att genomföras i Uppland för personal från Callunas Stockholms- och Gävlekontor.

Kalibreringen i Göteborg började med ett teoripass där nyheter i den uppdaterade standarden presenterades och diskuterades. Personalen fick därefter inventera i fält enligt den nya standarden och naturmiljöerna som besöktes bestod av myrmark, kraftledningsgata, mindre vattendrag, brandfält, blandskog samt en bäckravin.

Under fältinventeringen delades personalen upp i mindre grupper och resultatet från varje grupp kommer sedan att jämföras och diskuteras under ett kommande kalibreringsmöte.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna

Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige