Gå direkt till innehåll
Den första Svenska Fladdermuskonferensen ägde rum i Göteborg i november. T.v. Lara Millon (Calluna AB) var en av talarna. T.h. nordisk fladdermus (foto: Håkan Ignell, Calluna AB).
Den första Svenska Fladdermuskonferensen ägde rum i Göteborg i november. T.v. Lara Millon (Calluna AB) var en av talarna. T.h. nordisk fladdermus (foto: Håkan Ignell, Calluna AB).

Nyhet -

Ökad kunskap om fladdermöss hos 140 konferensdeltagare

I mitten av november anordnades för första gången den Svenska Fladdermuskonferensen. Över hundra deltagare från Norden deltog i tre dagars kunskapsutbyte om fladdermöss. 

Många engagerade i fladdermusfrågor

Den 12-14 november samlades 140 konferensdeltagare och fladdermusentusiaster från Sverige, Finland, Norge och Danmark i Göteborg. Under tre dagar tog de del av ett trettiotal föredrag, flera workshops och posterpresentationer av aktuella ämnen inom området fladdermöss. Bakom evenemanget stod föreningen BatLife Sweden och Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Miljökonsultföretaget Calluna arbetar med fladdermusfrågor i sina uppdrag inom exempelvis samhällsplanering, naturvård och vindkraftsprojekt. Det var därför en naturlig sak för Calluna att stödja konferensen som sponsor och bidra till ökat kunskapsutbyte inom Sverige och Norden. Flera av Callunas medarbetare var också involverade i själva konferensen som deltagare, föredragshållare och posterförfattare samt några även med engagemang i konferensens organisation.

Förändrade livsmiljöer vid vindkraft

Lara Millon, fladdermusspecialist vid Calluna, höll ett föredrag under konferensen med titeln ”Vindkraftverk orsakar habitatförluster som missgynnar fladdermöss”. Under föredraget berättade hon om två studier som genomförts i norra Frankrike och i Nya Kaledonien där fladdermusaktiviteten visades vara lägre inom vindkraftsparker än utanför.

– Bara ett fåtal forskningsprojekt har studerat hur indirekta effekter påverkar fladdermöss och habitatförlust glöms ofta bort inom vindkraftsplanering. Dessa två studier visar på behovet av fördjupade studier av habitatförlust i Sverige inför kommande vindkraftsetableringar, konstaterar Lara Millon på Calluna.

Övervakad aktivitet besvarar många frågor

Även i presentationen av BatLifes övervakningsstationer var två medarbetare från Calluna delaktiga som medförfattare. Genom nio fasta stationer runtom i landet, där fladdermössens aktivitet övervakas under året, kan BatLife ge indirekta mått på både populationsförändringar och rörelsemönster. Bland annat visar resultatet när vår- och höstmigration kommer igång för olika arter.

– Vi har sett stor variation i aktivitet mellan olika år och platser – men även stor variation från natt till natt, vilket visar hur svårt det är att bedöma ett områdes naturvärde med avseende på fladdermöss baserat på endast några få inventeringsnätter, säger Lara Millon.

Lara Millon är även aktuell som en av författarna till en alldeles nyligen publicerad vetenskaplig artikel i den internationella tidskriften Animals om aktivitetsmönster och samband mellan fladdermöss och insektsförekomst vid vindkraftverk i södra Sverige. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

John Askling

John Askling

Senior miljökonsult, delägare 010-303 91 38

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna

Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige