Gå direkt till innehåll
Uppdraget att kartlägga och värdera Göteborgs jordbruksmark utgör en viktig del av stadens arbete med att stärka den lokala livsmedelsförsörjningen och skapa en mer hållbar framtid. Foto: Anna/Shutterstock.com.
Uppdraget att kartlägga och värdera Göteborgs jordbruksmark utgör en viktig del av stadens arbete med att stärka den lokala livsmedelsförsörjningen och skapa en mer hållbar framtid. Foto: Anna/Shutterstock.com.

Pressmeddelande -

Calluna och Krook & Tjäder vinner uppdrag att värdera Göteborgs jordbruksmark

Calluna har, i samarbete med arkitekterna Krook & Tjäder, tilldelats uppdraget att kartlägga och värdera Göteborgs jordbruksmark. Underlaget utgör en viktig del av Göteborgs Stads arbete med att stärka den lokala livsmedelsförsörjningen och skapa en mer hållbar framtid.

Hur vi värderar våra jordbrukslandskap är avgörande för besluten vi fattar – beslut som ofta får konsekvenser över mycket lång tid, säger Magnus Tuvendal, senior miljökonsult och ekosystemtjänstspecialist på Calluna. Det är inspirerande att tillsammans med Krook & Tjäder och Göteborgs stad få arbeta med denna utmanande fråga och bidra med nya kunskapsunderlag.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att använda underlaget i arbetet med en ändring av översiktsplanen genom ett tillägg avseende jordbruksmark och livsmedelsförsörjning.

Krook & Tjäder bidrar med bred expertis inom strategisk samhällsplanering och landskapsarkitektur. Tillsammans med Callunas specialistkunskaper inom ekosystemtjänster, naturvärden och avancerade GIS-analyser skapas en dynamisk och kraftfull kombination som garanterar en nyanserad värdering av Göteborgs jordbruksmark.

Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder, tillägger:

– Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att genomföra detta viktiga uppdrag. Att värdera Göteborgs jordbruksmark är en komplex och utmanande uppgift, men med vår samlade kompetens och vårt engagemang är vi övertygade om att vi kan leverera ett värdefullt kunskapsunderlag till Göteborgs stad.

Uppdraget omfattar en värdering av all jordbruksmark i Göteborgs Stads utbredningsområde, vilket omfattar cirka 5 300 hektar. Värderingen ska baseras på Jordbruksverkets vägledningar och bland annat ta hänsyn till jordbruksmarkens produktionsvärden, naturvärden samt kulturella och sociala värden. Även klimatanpassningsaspekten och ska vägas in i värderingen och en bedömning av kommunens självförsörjningsförmåga ska göras.

Bakgrund

I december 2022 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för jordbruksmark inom Göteborgs kommun för att stärka livsmedelsförsörjningen. Det pågående arbetet med krisberedskap och utbyggnaden av ett civilt försvar har lyft fram behovet av att öka andelen lokal livsmedelsproduktion.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige