Gå direkt till innehåll
Forskning pågår om belysningens ekologiska effekter på djur och natur.
Forskning pågår om belysningens ekologiska effekter på djur och natur.

Pressmeddelande -

Forskning om hur utomhusbelysning med LED påverkar djur och natur

Alla vet att en tänd lampa påverkar miljön genom sin elförbrukning. Men vad känner vi till om belysningens ekologiska effekter på djur och natur? Trafikverket satsar nu på ett forskningsprojekt som ska kartlägga LED-belysningens och ta fram rekommendationer för hur effekterna kan minimeras.

LED-belysning innebär möjligheter att spara mycket energi och minska onödigt spilljus och ljusföroreningar. Alltmer väg- och gatubelysning utomhus byts därför ut mot den mer energieffektiva LED-belysningen. Men LED har en våglängdsfördelning som är mer lik dagsljus än det gula ljuset från traditionella lampor. Detta gör att det finns en risk för ekologisk påverkan på nattlevande djur. Därför har Trafikverket initierat ett forsknings- och innovationsprojekt som ska ta fram rekommendationer för att minimera LED-belysningens ekologiska effekter.

Studiens syfte är att ge kunskap om hur LED-ljus utomhus påverkar djur och insekter över årstiderna. Utifrån resultatet kan vi ta fram åtgärder och rekommendationer för en bättre hållbar samhällsutveckling, säger Petter Hafdell, projektledare, Trafikverket.

Om man kan undvika negativa ekologiska konsekvenser genom bättre rekommendationer för när under dygnet och året som utomhusbelysningen ska vara tänd är det miljömässigt en stor vinst, säger Annika Jägerbrand, forskningsledare och ekolog på naturmiljökonsultföretaget Calluna.

Forskningsprojektet är unikt eftersom det idag saknas sammanställd kunskap om vilken ekologisk påverkan som utomhusbelysning med lysdioder har och hur detta kan förebyggas. Projektet kommer att kartlägga vilken djur- och naturpåverkan som LED-belysning har, identifiera under vilka förutsättningar utsatta djurgrupper påverkas av ljusföroreningar samt ge konkreta rekommendationer för att minimera påverkan på djur och natur med fokus på nordiska förhållanden.

Resultaten från projektet kommer att bli vägledande i arbetet med energieffektivare och mer miljöanpassad utomhusbelysning. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2017.

För mer information

Petter Hafdell, projektledare Trafikverket, telefon telefon, 072-202 40 09.
Annika Jägerbrand, forskningsledare Calluna AB, telefon 070-349 38 06
Ulrika Karlsson, presskommunikatör,Trafikverket, telefon 070-762 39 54
Trafikverkets pressjour, telefon 0771-31 15 00

Ämnen

Kategorier


Calluna AB grundades 1992 och är idag Sveriges ledande naturmiljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Med omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet.

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige