Gå direkt till innehåll
Inspirerande klimatdagar i Linköping

Pressmeddelande -

Inspirerande klimatdagar i Linköping

Den 19 till 21 april pågår Klimatdagarna i Linköping. Ett lokalt initiativ med inspirerande aktiviteter i gränslandet mellan natur och kultur. 
Vi ser mycket fram emot dagarna efter påsk, att få inspirera allmänheten till handling och aktivitet” säger Lotta Lindström på Linköpings Naturcentrum.

På programmet för Klimatdagarna i Linköping står ett antal föredrag, utställningar och andra aktiviteter. Föredragen rör allt från växthuseffekten och klimatpsykologi till hållbarhet inom odling, hem, mode, och kontorsinredning. Det finns även möjlighet till bland annat en workshop i att laga kläder, flera konstutställningar, glimtar ur ett teaterprojekt och en våtmarksvandring. 

Bakom initiativet står Linköpings naturcentrum och Skådebanan Östergötland som tidigare har haft ett samarbete kring pallkragar och konst. När de ville göra något större tillsammans enades de väldigt snabbt om att det skulle handla om klimatet, som är ett så viktigt och angeläget ämne. 

 – Vi tycker att naturfrågor och kulturupplevelser gifter sig så bra ihop – de drar olika målgrupper och öppnar upp för förståelse och kunskapsutbyten, berättar Lotta Lindström på Linköpings Naturcentrum, en av initiativtagarna till evenemanget. 

Som initiativtagare har de engagerat en rad aktörer som har fått bidra med olika aktiviteter till programmet. Hela programmet är öppet för allmänheten och några av aktiviteterna kräver föranmälan. 

Det är lätt hänt att bli handlingsförlamad, känna att det inte går att göra någonting åt klimatförändringarna. Den känslan vill vi motverka, så målet med Klimatdagarna i Linköping har varit att inspirera till handling och aktivitet, säger Lotta Lindström. 

Målgruppen för evenemanget är bred och programmet tros passa de flesta från 25 år och uppåt. Det finns något för alla. Aktuellt program hittas på Skådebanans hemsida

----- ----- -----

Linköpings Naturcentrum drivs sedan 1999 av Calluna AB på uppdrag av Linköpings kommun. Det är en naturlig mötesplats för föreningar med intresse för natur, trädgård, arkeologi och miljö.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. 

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige