Gå direkt till innehåll
Styrelsen för Calluna AB har utökats med Eva Gidlund (t.v.) som ny ordförande och Linda Burenius (t.h) som ledamot.
Styrelsen för Calluna AB har utökats med Eva Gidlund (t.v.) som ny ordförande och Linda Burenius (t.h) som ledamot.

Pressmeddelande -

Utökad styrelse ger Calluna AB driv inför fortsatt utveckling

Eva Gidlöf och Linda Burenius har invalts som ny ordförande respektive ledamot i styrelsen för Calluna AB. Calluna är Sveriges ledande miljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. "Med min bakgrund och erfarenhet hoppas jag kunna bidra till en fin vidareutveckling av Calluna" säger Eva Gidlöf. 

Ny ordförande med stor erfarenhet

Vid bolagsstämman 2021 valdes Eva Gidlöf som ny styrelseordförande i Calluna AB. Hon har en lång och bred ledar- och styrelseerfarenhet från flera branscher och olika ägarformer. 

– Jag tycker att Calluna är ett spännande bolag med väldigt stor utvecklingspotential med den fantastiska verksamhet som bedrivs. Ligger helt rätt i tiden. Det är kul att jobba med lite mindre bolag där man kommer nära verksamhet och personal. Med min bakgrund och erfarenhet hoppas jag kunna bidra till en fin vidareutveckling av Calluna, säger Eva Gidlöf.

Eva Gidlöf är idag bland annat ordförande i Metria och är sedan länge engagerad i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Hon har ett mycket stort nätverk inom näringsliv, myndigheter och organisationer och har haft 25 styrelseuppdrag de senaste 20 åren. Gidlöf är född och uppväxt i Gävle och har tidigare bland annat arbetat på Capgemini där hon startade som IT-utvecklare, sen försäljning, AO-chef och VD för Sverige och fick vara med om en tillväxtresa från 80 anställda till 3500. Hon har även varit VD för Bankgirot och ledde bolaget under avregleringen av den europeiska betalningsmarknaden samt haft olika roller i det nordiska IT-bolaget Tietos koncernledning. 

Hållbarhetsprofil som ny ledamot

Vid stämman valdes även Linda Burenius som ny extern ledamot till Callunas styrelse. Hon arbetar till vardags som Head of Development på Global Challenges Foundation. Hon arbetar även som rådgivare inom Public Affairs i bolagen Peas Industries och OX2. 

– Den gröna omställningen behöver gå snabbt, både inom transportsektorn och industrin, och Calluna är med sitt gedigna kunnande inom biologisk mångfald väl rustade för att ta en nyckelroll här. Det ska bli roligt att få bidra till bolagets utveckling, säger Linda Burenius.

Burenius har ett stort engagemang för klimat och förnybar energi och har lång erfarenhet av olika förtroendeuppdrag, bland annat som styrelseordförande i 100% förnybart och styrelseledamot i Almi Invest Green Techfond. Hon är även tidigare styrelseordförande för branschföreningen Svensk Vindenergi och ledamot i Energimarknadsinspektionens Insynsråd. 2019 utsågs hon av Veckans Affärer till en av näringslivets 125 mäktigaste kvinnor i kategorin Samhällsförändrarna. 

Rustade för fortsatt utveckling

Callunas tre ägare, John Askling, Anna Sandström och Håkan Ignell, är ännu aktiva som konsulter i bolaget. De är mycket nöjda med rekryteringen till Callunas styrelse där syftet har varit att rusta styrelsen för de kommande årens tillväxt och utveckling. 

– Jag är mycket glad att Eva och Linda har tackat ja till uppdragen i styrelsen. De kommer med sin gedigna kunskap och sitt engagemang att tillföra styrelsen och Calluna ytterligare driv och kompetens inom företagsutveckling och hållbara affärer, säger Anna Sandström, en av Callunas ägare.

Ämnen

Kategorier


Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige