Gå direkt till innehåll
Calluna arbetar med exempelvis naturvärdesinventeringar och artinventeringar som ger uppdragsgivaren ett underlag för att kunna förstå och därmed skydda biologisk mångfald. Foto: Elin Jonsson.
Calluna arbetar med exempelvis naturvärdesinventeringar och artinventeringar som ger uppdragsgivaren ett underlag för att kunna förstå och därmed skydda biologisk mångfald. Foto: Elin Jonsson.

Pressmeddelande -

Vi borde fira biologisk mångfald alla dagar på året

Den 22 maj, internationella dagen för biologisk mångfald, lyfter Calluna fram vikten av att arbeta för att bevara naturens mångfald – inte bara idag utan varje dag.

Förlust av biologisk mångfald

Just nu minskar den biologiska mångfalden i snabb takt, både globalt och i Sverige. Till exempel minskar antalet pollinerande insekter, situationen i Östersjön är akut och vi har aldrig haft så lite skog i Sverige som idag. Men det går alldeles utmärkt att värna om biologisk mångfald samtidigt som vi utvecklar samhället med bostäder, infrastruktur och förnybar energi. Det som behövs är kunskap om såväl ekosystem och arter, som om hotbilder och lösningar.

Som en ledande aktör inom miljökonsulttjänster i Sverige bidrar Calluna genom att hjälpa företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Under det gångna året har Calluna till exempel utfört 150 naturvärdesinventeringar och mer än 160 artinventeringar åt sina kunder. Uppdragen omfattade flera tusen hektar mark och vatten där det nu, tack vare Callunas uppdragsgivare, finns ökad kunskap om livsmiljöer och arter.

Bidrar till lösningar

”Genom att erbjuda skräddarsydda tjänster för exempelvis vägprojekt, stadsplanering eller sol- och vindkraft bidrar Calluna inte bara till sina kunders framgång utan spelar också en avgörande roll i att värna biologisk mångfald. Vårt arbete med inventeringar är grundläggande för att våra uppdragsgivare ska kunna förstå och därmed skydda den biologiska mångfalden i sina plan- eller projektområden”, säger Camilla Montén, VD på Calluna.

Med en bred portfölj av tjänster inom rådgivning, datainsamling, bedömning och analys, planering, projektering och förvaltning är Calluna en viktig partner för alla som vill investera i en mer hållbar framtid.

Förlusten av livsmiljöer och utrotning av arter är en av vår tids mest pressande miljöutmaningar. Callunas önskan är att den uppmärksamhet som biologisk mångfald får just idag, den 22 maj, ska spilla över till alla andra dagar på året.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna

Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige