Gå direkt till innehåll
Utvecklingsprojektet ska ta fram ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av flera olika intressen vid planering av vägar och järnvägar i stadsmiljöer.
Utvecklingsprojektet ska ta fram ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av flera olika intressen vid planering av vägar och järnvägar i stadsmiljöer.

Pressmeddelande -

Beviljat miljonprojekt som ska underlätta infrastrukturplanering

Formas har bifallit ett stort utvecklingsprojekt som ska skapa ett analysverktyg som integrerar både sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av vägar och järnvägar i städer.

Projektet är ett samarbete mellan Calluna AB, Chalmers tekniska högskola, KMV Forum (numera Norconsult), Trafikverket och Göteborgsregionen. Det beviljade projektet omfattar nästan 4 miljoner kronor och spänner över 2 års tid.

– Att Formas har beslutat att finansiera detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är ett ytterst positivt besked och jag gläds åt att få jobba med detta projekt de närmsta åren, säger Oskar Kindvall som är projektets initiativtagare.

I Formas utlysning Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle framgår att de sökt projekt där olika aktörer i samhället samverkar så att forskningsresultat, tillsammans med kunskap och beprövad erfarenhet hos behovsägare, kan omsättas till lösningar som kan tillämpas och komma till nytta i samhället och verkligen bidrar till omställningen till socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen.

– Projektet har fokus på transportinfrastruktur eftersom förändringar i infrastrukturens utformning har en så stor inverkan på alla andra delar av samhällsutvecklingen och för att behovet är stort av att i förväg bättre förstå alla effekter av alternativa vägval, berättar Oskar Kindvall.

Planen är att bygga vidare på ett redan framtaget verktyg och att sedan testa och tillgängliggöra analysverktyget i ett antal fallstudier i samarbete med Trafikverket och Göteborgsregionen. Verktyget förväntas bidra till att potentialer och känsligheter kan förutses och lyftas i ett tidigt skede av planeringsprocessen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. 

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige