Gå direkt till innehåll
Ekcylinderbaggen är drygt 5 mm lång (här jämförd med en vanlig tändsticka) och fångades i en s.k. IBL-fälla betad med feromon. Foton: Joel Hallqvist.
Ekcylinderbaggen är drygt 5 mm lång (här jämförd med en vanlig tändsticka) och fångades i en s.k. IBL-fälla betad med feromon. Foton: Joel Hallqvist.

Pressmeddelande -

Oväntat fynd av utdöd skalbagge i Sydsverige

Plötsligt dyker den lilla skalbaggen upp igen! En art som inte har synts till i landet på 70 år och som är klassad som utdöd i Sverige. Nu har den återfunnits på två platser i Sydsverige genom användandet av feromonfällor. 

Skalbaggsarten ekcylinderbagge (Platypus cylindrus) påträffades på två olika platser i Blekinge och östra Småland vid en inventering som utfördes på uppdrag av SLU Artdatabanken. I Sveriges rödlista över hotade arter från 2020 är arten kategoriserad som RE (Nationellt utdöd) och den har inte synts till i Sverige sedan 1950. 

Med hjälp av feromoner specifika för arten kunde miljökonsultföretaget Calluna konstatera att arten antagligen finns spridd i åtminstone den sydöstra delen av landet. Inventeringen utfördes sommaren 2020 av Callunas insektsspecialister Joel Hallqvist och Petter Andersson. 

Millimeterstor korkeksdödare som odlar svamp

Vid första anblicken tycker du nog att den drygt 5 mm stora insekten ser ut som vilken liten skalbagge som helst. För en entomologs tränade öga har ekcylinderbaggen ett mycket karakteristiskt utseende och känns lätt igen. Den brunsvarta kroppen är jämnbred och tydligt cylindrisk. 

Skalbaggen kan utvecklas på ett flertal lövträd. I södra Europa och Nordafrika är den ansedd som skadegörare i främst korkekskogar, där det finns uppgifter om att till synes friska träd har angripits och dödats. I Sverige är den känd för att angripa ek. Det finns dock äldre uppgifter om att den har funnits på bokträd i Blekinge. 

Arten är en av de skalbaggar som odlar svamp i sina gångar som föda. Honan förvarar svampen i så kallade mycangier, vilka kan synas som ett mer eller mindre hjärtformat, matt parti på halskölden. 

Extra roligt med så oväntade fynd

Hoppet att i Callunas undersökning påträffa ekcylinderbaggen var egentligen ganska litet. 

 – Fynden av arten var mycket överraskande och därför så mycket roligare! konstaterar Joel Hallqvist, en av Callunas insektsexperter som var med i projektet. 

Eftersom entomologer har letat efter vedlevande skalbaggar i de sydöstra landskapen i Sverige i ganska stor utsträckning under det senaste halvseklet är det nästan lite märkligt att det går att göra denna typ av fynd. 

 – Om arten har funnits kvar i landet sedan 50-talet, eller om den har försvunnit en period och återinvandrat på senare tid vet vi inte, berättar Joel Hallqvist. Det återstår att reda ut hur förekomsten egentligen ser ut i södra Sverige. 

Liten ordlista

Entomolog = specialist på insekter. 

Feromon = doftämnen som används av bland annat insekter för att kommunicera med varandra.

IBL-fälla = en typ av frikännande fönsterfälla som fångar förbiflytande insekter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Calluna AB grundades 1992 och är idag Sveriges ledande naturmiljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Med omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet.

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige