Gå direkt till innehåll
Calluna AB utför en spännande insektsstudie i Norra Djurgårdsstaden åt Stockholms stad. Foton: Anna Koffman (Calluna AB).
Calluna AB utför en spännande insektsstudie i Norra Djurgårdsstaden åt Stockholms stad. Foton: Anna Koffman (Calluna AB).

Nyhet -

Insektsstudie i Norra Djurgårdsstaden

Nu inleds en insektsstudie i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen. Studien syftar till att undersöka hur insekter knutna till ekskog sprids. Resultaten ska användas till att förstärka ekologiska samband och underlätta hållbar stadsplanering.

Hur påverkas insekternas rörelser i landskapet av bebyggelse? Kan gröna stråk skapa ekologiska samband? Det är några av frågorna som man hoppas få svar på i en studie som Calluna AB genomför på uppdrag av Stockholms stad, Exploateringskontoret. 

Studerar vedinsekter och pollinatörer

Mellan juni och mitten av augusti kommer Callunas ekologer att undersöka Hästhagsparkens funktion för spridning av eklevande insekter mellan Nationalstadsparken och Hjorthagskransens ekskogar. För att kunna studera insekterna har Calluna satt upp fällor för vedinsekter i ekarna, anordningar med plexiglasskivor som leder insekterna ner i fällorna. 

Dessutom studeras pollinatörers spridning mellan Nationalstadsparken och Hjorthagskransen. Färgade skålar med vatten och diskmedel har satts ut på marken i parkstråket, på ett grönt tak och på ett plåttak. Syftet är att studera om de gröna taken underlättar spridning av pollinatörer. 

Betydelse för många arter

Eken har stor betydelse för den biologiska mångfalden och utgör livsmiljö för ett stort antal organismer. Bara i Sverige beräknas 1.500 arter vara mer eller mindre beroende av eken. Det gäller exempelvis skalbaggar, vedsvampar, lavar och fåglar, och flertalet av dessa arter är rödlistade. 

De slutsatser som dras av studiens resultat ska användas till att:

  • Ge underlag och inspiration till hur framtida parkstråk i Norra Djurgårdsstaden kan utvecklas samt hur det befintliga parkstråket kan förstärkas ekologiskt för att bidra till spridningsfunktion till Nationalstadsparken.
  • Ge underlag för hållbar stadsplanering till Stockholms stad generellt.
  • Ge underlag för hur s.k. friktionsraster ska konstrueras i ekologiska analyser av spridningssamband.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Relaterade event

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna

Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige