Gå direkt till innehåll
Välkommen till ett frukostwebbinarium där du möter personer med erfarenhet av att stötta fastighetsägare att ta till vara på sitt naturkapital och arbeta för klimatanpassning, boendes hälsa, biologisk mångfald och andra nyttor.
Välkommen till ett frukostwebbinarium där du möter personer med erfarenhet av att stötta fastighetsägare att ta till vara på sitt naturkapital och arbeta för klimatanpassning, boendes hälsa, biologisk mångfald och andra nyttor.

Webbinarium: Fastighetsägares naturkapital (2021-10-08)

Tid 8 Oktober 2021 08:00 – 09:00

Plats Online (länk skickas till anmälda deltagare)

Frukostwebbinarium: Fastighetsägares naturkapital

– en bortglömd resurs för attraktiva och klimatsäkra fastigheter

Fastighetsägare och kommuner behöver, var för sig och gemensamt, ta sig an utmaningen att klimatsäkra fastigheter och bebyggd miljö. Med naturbaserade lösningar öppnas möjligheten att klimatanpassa och samtidigt få andra nyttor när det gäller miljökvalitet, hälsa och attraktivitet. 

Välkommen till detta frukostwebbinarium där du ges möjlighet att möta personer med erfarenhet av att stötta fastighetsägare att ta vara på sitt naturkapital och arbeta för klimatanpassning, boendes hälsa, biologisk mångfald och andra nyttor. 

Läs mer om evenemanget och se hela programmet.

Talare: Pär Holmgren (meteorolog & EU-parlamentariker), Magnus Tuvendal (Calluna AB), Cecilia Wyser (Pussel Klimatkonsult), Björn Lundborg (Fastighetsägarna MittNord). 

Arrangörer: Cleantech Östergötland, Calluna och Pussel Klimatkonsult, i samarbete med Fastighetsägarna Mitt Nord. 

Pris: kostnadsfritt (anmälan senast 6/10). 

Kategorier

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Relaterade event

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige