Gå direkt till innehåll
Projekt EcoComp handlar om utveckling av en handelsplattform för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation.
Projekt EcoComp handlar om utveckling av en handelsplattform för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation.

Pressmeddelande -

Fortsatt utveckling av EcoComp säkrad

EcoComp är ett pågående innovationsprojekt som tar fram en lösning för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation. Vinnova har nu beviljat en ansökan om fortsatt utveckling av projektet. Calluna AB står bakom ansökan i samverkan med en stark konstellation av olika aktörer.

EcoComp är ett projekt som för andra gången tilltalade utvärderingskommittén hos Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Det handlar om att utveckla en marknadsbaserad handelslösning för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation som samtidigt gynnar den biologiska mångfalden. Projektet möter markägarnas växande intresse för ekologisk och naturbaserad kompensation. Nästa steg av projektet har beviljats medel av Vinnova för åren 2021-2023 och arbetet drar igång direkt i augusti.

– Vi är både glada och lättade här på Calluna, vi trodde starkt på vår ansökan men vet att konkurrensen är hård, säger VD Fredrik Ström.

Idén om EcoComp föddes när Maria Thorell, miljökonsult på Calluna AB, såg den biografiska filmen Miss Potter. Hon inspirerades av Beatrix Potter som gjorde en stor insats för lantbrukare och biologisk mångfald i Lake District i Storbritannien för ungefär hundra år sedan.

– Utmaningen som den biologiska mångfalden står inför idag, i kombination med klimatfrågan, har skapat en enorm efterfrågan på storskaliga åtgärder som både stödjer biodiversiteten och minskar växthusgaser i atmosfären, säger Maria Thorell på Calluna AB. Samtidigt ska åtgärderna ge markägarna säkra inkomster till ett pris som marknaden är villig att betala. EcoComp-projektet sammanlänkar dessa två behov och kommer att möjliggöra för aktörer att kompensera för negativ ekologisk påverkan och klimatpåverkan som en del av sin dagliga verksamhet och i sitt hållbarhetsarbete.

Självklart har projektet en del svårigheter framför sig att klara ut på vägen mot en färdig handelslösning. Man är dock övertygade om att kunna skapa ett pålitligt system för marknaden redan i version 1.0. Certifikat och standardiserade metoder som möjliggör för intressenter att utvärdera vad som har sålts och köpts är en viktig pusselbit. En annan är långsiktig säkerhet för de kompenserade områdena.

– Vi är glada att ha en stark konstellation av aktörer som samarbetspartners och referensgrupp i detta arbete, säger Magnus Bäck, projektledare för EcoComp på Calluna AB.

Under utvecklingen av plattformen kommer projektgruppen att arbetat tillsammans för att systematiskt testa systemet och förbättra det steg för steg inför etableringen av EcoComp på marknaden 2023.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. 

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Relaterade event

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige