Gå direkt till innehåll
I rapporten kan kommuner och initiativtagare hämta idéer och stöd i LONA-ansökan till projekt som gynnar pollinatörer. Fjärilen på bilden är en väddnätfjäril (foto: Daniel Segerlind).
I rapporten kan kommuner och initiativtagare hämta idéer och stöd i LONA-ansökan till projekt som gynnar pollinatörer. Fjärilen på bilden är en väddnätfjäril (foto: Daniel Segerlind).

Nyhet -

Pollineringsprojekt - förslag ger kommuner stöd inför LONA-ansökan

Under våren öppnas ett extra tillfälle att ansöka om LONA-medel till pollineringsprojekt. Till sin hjälp kan kommuner och initiativtagare använda en nyskriven samling med konkreta förslag till projekt inom pollinering med förifyllda mallar till LONA-ansökan.

Projektidéer som inspiration

Calluna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län tagit fram en rapport som presenterar 20 konkreta förslag till pollineringsprojekt som det går att söka om LONA-medel för. Som bilaga i rapporten finns dessutom förifyllda mallar till LONA-ansökan för respektive projektidé.

Projektförslagen kan kombineras fritt utifrån kommunernas behov och önskemål. I rapporten ges även rekommendationer om vilka projekt som kan kombineras för att ge bästa effekt.

"Information till allmänheten är en viktig del av projekten för att skapa förståelse och förklara varför olika åtgärder utförs. Förhoppningsvis kan informationen även inspirera kommuninvånare att utföra egna åtgärder och engagera sig för pollinatörer på sin egen mark!" berättar Daniel Segerlind på Calluna som varit med och tagit fram rapporten.

Om LONA-bidrag

Den lokala naturvårdssatsningen (förk. LONA) är ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Bidraget går till att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Endast kommuner kan söka LONA-bidrag, men lokala initiativtagare kan initiera och driva projekten. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna inom tre bidragsområden: ordinarie LONA, LONA våtmarksprojekt och nu även Pollineringsprojekt inom LONA (år 2020-2022).

Den nya ansökningsomgången för pollineringsprojekt har sista ansökningsdag den 12 april 2021. En del länsstyrelser har medel kvar att fördela, några har redan fördelat sina medel. Initiativtagare bör kontakta sin kommun i god tid innan sista ansökningsdatum eftersom det är kommunen som skickar in ansökan till länsstyrelsen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Relaterade event

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige