Gå direkt till innehåll
Calluna fortsätter att driva projekt EcoComp, en handelsplattform för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation, en trovärdig och kostnadseffektiv lösning med verkliga åtgärder som gynnar biologisk mångfald i svensk natur.
Calluna fortsätter att driva projekt EcoComp, en handelsplattform för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation, en trovärdig och kostnadseffektiv lösning med verkliga åtgärder som gynnar biologisk mångfald i svensk natur.

Pressmeddelande -

Utveckling av handelslösning för ekologisk kompensation

En handelslösning för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation är något som saknas idag. Calluna AB går nu in med en stark konstellation och söker medel från Vinnova för att utveckla just detta – projektet EcoComp. "Vi håller tummarna att ansökan godkänns så att vi kan fortsätta ta fram det som behövs för att genomföra detta i stor skala i Sverige!"

Stort behov av handelslösning för kompensation

Idag saknas ett system för att på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt kunna sälja och köpa ekologisk kompensation och klimatkompensation som gynnar biologisk mångfald. Men behovet är stort. 

Detta fick miljökonsultföretaget Calluna att 2019 initiera projektet EcoComp, delfinansierat av Vinnova, för att undersöka hur en sådan handelslösning kan skapas. 

Nu går Calluna tillsammans med en stark konstellation vidare och söker medel från Vinnova för att utveckla EcoComp till en transparent, trovärdig och kostnadseffektiv handelslösning. Besked förväntas i juni 2021.

– Vi håller tummarna att ansökan godkänns så att vi kan fortsätta ta fram det som behövs för att genomföra detta i stor skala i Sverige! Som projektägare och initiativtagare till projekt EcoComp är vi på Calluna både stolta och förväntansfulla, säger Maria Thorell på Calluna, idéutvecklare till EcoComp Steg 1.

Spjutspetsföretag bakom projektansökan

Bakom ansökan till Vinnova står företagen Calluna, Ecoloop, ZeroMission och Foran, vilka tillsammans med forskare och testpiloter ska utveckla systemet så att EcoComp kan bli verklighet. Även RISE deltar som expert på digitalisering och potentiellt certifieringsorgan. 

– Vi är stolta över att vara med i projektet där vi ska utveckla en kolberäkningsmodell för olika naturtyper, säger Maria Johansson, civilingenjör och delägare av Ecoloop.

ZeroMission, klimatkompensationsföretag för framsynta klimatkompensatörer, väljer också att satsa på EcoComp: 

– I projektet vill vi bidra till att utforska utveckling av en robust standard för klimatkompensation i naturområden i Sverige, säger Claire Wigg, VD för ZeroMission.

Starka parter för utveckling av handelslösning

För att nå kostnadseffektivitet behöver handelslösningen utvecklas för storskalig användning och för många typer av aktörer. Innovationen består i att utveckla en plattform för att värdera biologisk mångfald och sluta avtal gällande kompensationer som kan verifieras och följas upp. 

– Vi är mycket glada att ha med Handelshögskolan Göteborg och Södertörns högskola som parter, så att vi med deras hjälp kan utveckla kostnadseffektiva och attraktiva affärsmodeller, säger Fredrik Ström, VD för Calluna. 

  Handelsplattformen förväntas få fem typer av huvudanvändare: köpare av kompensation, markägare som säljare av kompensation, säljare av mark- och förvaltningstjänster, serviceföretag som erbjuder kompensationstjänster samt myndigheter som reglerar, tillhandahåller och tar emot information. 

  Markägare och företag som testpiloter

  Projektet har med sig flera testpiloter som kan leverera och köpa kompensation. Bland leverantörerna finns privata markägare, som exempelvis Bergvik Skog Öst, Linköpings stift och Framtidens Natur- och Kulturarv.

  – Variationen av leverantörer är viktig, så att vi kan testa att affärsmodellerna passar för olika typer av leverantörer, säger Magnus Bäck, affärsområdeschef för Infrastruktur och näringsverksamhet vid Calluna.

  Köparna av kompensation är större företag med hållbarhetsprofil och markanspråk. Bland dessa testpiloter finns exempelvis Klövern, Catena och Sollentuna kommun. 

   Fler uttalanden: se bifogad lista med deltagande aktörer. 

   ____________________

   Kort sammanfattning:

   • Utveckling av en handelsplattform för köpare och säljare av ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation. 
   • En trovärdig och kostnadseffektiv lösning med verkliga åtgärder som gynnar biologisk mångfald i svensk natur. 
   • Calluna, Ecoloop, ZeroMission och Foran har tillsammans lämnat in ansökan till Vinnova för fortsatt utveckling i samarbete med forskare och testpiloter. 
   • Alla parter i projektansökan beskrivs i bilagan med deltagande aktörer.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier


   Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spjutspetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

   Kontakter

   Camilla Montén

   Camilla Montén

   Presskontakt VD 010-303 91 94

   Relaterat innehåll

   Miljökonsult

   Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

   Calluna
   Linköpings slott
   582 28 Linköping
   Sverige