Gå direkt till innehåll

Kategorier: biologisk mångfald

Calluna har hjälpt Strömstads kommun i deras arbete för att stärka den gröna infrastrukturen för de hotade arterna sandödla (bilden) och hasselsnok. Foto: Ogün Türkay.

Calluna delaktiga i miljömålsportalens goda exempel på strategiskt artskyddsarbete

Strömstads kommun har arbetat stegvis under flera år med att stärka den gröna infrastrukturen för arterna hasselsnok och sandödla. Nu beskrivs arbetet som ett lärande exempel på sverigesmiljomal.se. ”Det är jättebra att miljömålsportalen visar detta arbete som ett gott exempel på hur man kan jobba mer strategiskt med artskyddsfrågor i en kommun”, säger Oskar Kindvall på Calluna.

Det flexibla ROV-teamet från Calluna kan enkelt förflytta sig till undersökningsområdet och sedan snabbt och effektivt utföra många typer av undersökningar, som att lokalisera en gammal vattenledning och kartlägga bottnen omkring den. Foto: Calluna.

Callunas undervattensdrönare utreder förlängning av dricksvattenledning i Vänern

Lidköpings kommun har anlitat Calluna för att undersöka förutsättningarna för att förlänga en dricksvattenledning drygt hundra meter i Kinneviken. I projektet har Callunas undervattensdrönare, en så kallad ROV, en nyckelroll. Projektets första steg har precis genomförts: en helhetsbild av områdets bottenförhållanden genom en sonarundersökning samt närstudier av särskilt intressanta områden.

Visa mer

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige